Cursos àrea Animació i 3D


  • Curs Cinema 4D | Microgestio
  • Curs Cinema 4D
  • T'agradaria crear gràfics i animacions molt reals? T'agradaria aprendre a modelar i texturitzar? 'En poc temps aprendreu moltíssim!
  • Més informació
  • Curs SketchUp | Microgestio
  • Curs SketchUp
  • T'agradaria treballar idees/projectes en 3D? Aprèn a modelar digitalment i dissenya gràficament qualsevol cosa. De forma fàcil y senzilla.
  • Més informació